Giấy chứng nhận nhà phân phối hãng Swellwell- Ấn Độ

Swell Well Minechem Pvt. Ltd là một công ty lâu đời tại Ấn Độ trong lĩnh vực công nghiệp khai thác khoáng sản, Swellwell Minechem đã được cấp chứng chỉ ISO-9001: 2015. Swellwell Minechem đã tích hợp đầy đủ nhà máy chế biến bentonite, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và cơ sở điều phối hiện đại. Khai thác Bentonite về chất lượng và lợi ích xã hội.